Åbybergskyrkans församling

Ungdomsråd (UR)

Ungdomsrådet....
är styrelsen för "Åbybergskyrkans Unga - Equmenia Vallentuna"

Har du något du tycker är angeläget att ta upp eller fråga oss om?
Lyft det gärna till UR, ta då kontakt med ungdomsrådets ordförande Ingrid Wirén
(ingrid[at]wiren-vallentuna.se
Ungdomsrådet har ansvar för att:

- planera för verksamhetens ledarförsörjning och utveckling.

- sprida information om "Åbybergskyrkans Unga - Equmenia Vallentuna" genom bl.a. aktuell upparbetad information på denna hemsida.

- skapa tillfällen för ledarna att träffas och stärkas i sin roll.

- samverka med församlingens styrelse och dela ansvaret för Åbybergskyrkans verksamhet "för alla åldrar"

- samverka med församlingens anställda, och särskilt med diakon i ledning för Equmenias verksamhet.

Det är vi som sitter i UR:

Ordförande i UR: Ingrid Wirén
Övriga styrelseledamoter:
Josefina Torkelsson, Jonathan Olsson, Jenny Olander, Ruben de shipper, Ida Rådmar, Matilda Johansson, från styrelsen Helene Björk och ungdomspastor Johanna Ågestad.