Åbybergskyrkans församling

Ungdomsråd (UR)

Ungdomsrådet....
är styrelsen för "Åbybergskyrkans Unga - Equmenia Vallentuna"

Har du något du tycker är angeläget att ta upp eller fråga oss om?
Lyft det gärna till Ungdomsrådet - kontakta ordförande Samuel Wrackefeldt, e-post: Samuel

Ungdomsrådet (UR) har ansvar för att:

- planera för verksamhetens ledarförsörjning och utveckling,

- sprida information om "Åbybergskyrkans Unga - Equmenia Vallentuna",

- skapa tillfällen för ledarna att träffas och stärkas i sin roll,

- samverka med församlingens styrelse och dela ansvaret för Åbybergskyrkans verksamhet "för alla åldrar",

- samverka med församlingens anställda.

Det är vi som är med i Ungdomsrådet 2023:

Ordförande: Samuel Wrackefeldt
Övriga styrelseledamoter:
Pär Ideström, Marie Jansson, Jonathan Olsson, Ingrid Wirén, från församlingens styrelse Helene Björk, kassör Hans Josefsson.

Åbybergskyrkan
Bergvägen 2
186 41 Vallentuna