Åbybergskyrkans församling

Konfa

Du går i högstadiet och skall nu forma ditt eget liv. Kanske funderar du på ”livets stora frågor”. Som konfirmand får du möjlighet att prata med andra jämnåriga om frågor som berör dig. Du får också fundera kring vad kristen tro innebär. Ta kontakt med vår pastor och se om vi kommer genomföra konfirmation det kommande året eller ej. Vi uppmuntrar alla sökande att höra av sig.

Åbybergskyrkan
Bergvägen 2
186 41 Vallentuna