UA-163487983-2 UA-171096826-1
Åbybergskyrkans församling

Mer om Åbybergskyrkans Unga

Gudstjanstforstoraochsma.jpg "Åbybergskyrkans Unga - Equmenia Vallentuna" arbetar tillsammans med Åbybergskyrkans församling i deras lokaler.
De ligger på Bergvägen 2, 186 11 Vallentuna, en dryg kilometer från Vallentuna centrum.

Vi arbetar utifrån orden Gemenskap, Kärlek och Växande.
(se http://www.equmenia.se/om-equmenia/vi-vill/ för mera information om ordens betydelse)

Equmenia och Åbybergskyrkans unga vill arbeta för en öppen kyrka där alla får känna sig välkomna. Här får man söka sin tro, bli respekterad för den man är, känna gemenskap, ta ansvar för medmänniskor, för miljö och skapelsen och verka för rättvisa och jämlikhet i samhället. Jesus och evangeliet, ”det glada budskapet” får vara vårt centrum.

"Åbybergskyrkans Unga - Equmenia Vallentuna" agerar utifrån ett ungdomsråd (UR) som möts regelbundet och diskuterar verksamhet, visioner och framtid. Du är varmt välkommen att göra din röst hörd om du har önskemål, frågor eller idéer. Varje år inbjuder vi också till årsmöte!

Medlemsavgift årsvis!
Är ditt barn/ungdom med i Åbybergskyrkans Ungas verksamhet?
Viktigt att veta är då att själva deltagandet i sig inte kostar något. Vi vill istället att alla betalar gällande medlemsavgift till föreningen.
Avgiften är 250 kr. Detta gäller oavsett om man är med i flera olika grupper/verksamheter under veckan.
Medlemsavgiften till Åbybergskyrkans Unga omfattar även en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Euro Accident under tiden, samt till och från våra aktiviteter.
Vi har plusgirokonto : 571574-3 /Åbybergskyrkans Unga
Uppge namn, adress och grupp det gäller. Vi tar också tacksamt emot ditt stöd!

De flesta ledare är ideella och brinner för att ge barn och ungdomar en bra, rolig och trygg verksamhet i kristen regi. Om du vill medverka eller stödja på något sätt är du varmt välkommen!

Vår riksorganisation heter equmenia och innesluter idag tillsammans ca 35.000 barn och unga från SMU, SBUF och MKU, dvs Missionskyrkans, Baptisternas och Metodisternas ungdomsförbund som gått samman.