Åbybergskyrkans församling

Mer om Åbybergskyrkans Unga

Gudstjanstforstoraochsma.jpg "Åbybergskyrkans Unga - Equmenia Vallentuna" ordnar löpande träffar för barn och ungdomar i Vallentuna kommun. Träffarna är varierande och uppskattade: alltifrån olika lekar samt kreativt skapande, fångarna på fortet och spännande kemiska experiment.
Vi har grupperna Skapande Verkstad, för 8 till 12 år, Tonår för 13 och uppåt, samt Söndagstimmen under gudstjänsterna. Vi ordnar även ÅbyCon, ett brädspel och rollspelskonvent, och arbetar tillsammans med Åbybergskyrkans församling i församlingens lokaler.
Vi finns på Bergvägen 2, 186 41 Vallentuna, en dryg kilometer från Vallentuna centrum.
Vill du delta i någon av våra aktiviteter maila eller ring någon av de anställda i församlingen så hänvisar de er till respektive ledare eller kom och häng med på en av träffarna vi har. Se i kalendariet på hemsidan eller i Församlingsbladet när de ska vara.

Åbybergskyrkans unga och Equmenia, som är vår riksorganisation, vill arbeta för en öppen kyrka där alla får känna sig välkomna. Här får man söka sin tro, bli respekterad för den man är, känna gemenskap, ta ansvar för medmänniskor, för miljö och skapelsen och verka för rättvisa och jämlikhet i samhället. Jesus och evangeliet, ”det glada budskapet” får vara vårt centrum.

I Åbybergskyrkans Unga - Equmenia Vallentuna har vi ett ungdomsråd (UR) som möts regelbundet och diskuterar verksamhet, visioner och framtid. Du är varmt välkommen att göra din röst hörd om du har önskemål, frågor eller idéer. Varje år inbjuder vi också till årsmöte!

Medlemsavgift årsvis!
Är ditt barn/ungdom med i Åbybergskyrkans Ungas verksamhet?
Viktigt att veta är då att själva deltagandet i sig inte kostar något. Vi vill istället att alla betalar gällande medlemsavgift till föreningen.
Avgiften är 250 kr. Detta gäller oavsett om man är med i flera olika grupper/verksamheter under veckan.
Medlemsavgiften till Åbybergskyrkans Unga omfattar även en kollektiv olycksfallsförsäkring under tiden, samt till och från våra aktiviteter.
Vi har plusgirokonto : 571574-3 /Åbybergskyrkans Unga
Swish: 123 118 71 52

Uppge att betalningen gäller medlemskap 2024 och för vem/vilka medlemskapet ska gälla.

Du kan också vara medlem hos oss genom att skriftligt ta ställning för att du ska vara medlem, utan att betala medlemsavgift. Hör av dig till Samuel, e-post: Samuel om du vill bli medlem genom att ta ställning.

Vi tar också tacksamt emot ditt stöd!

De flesta ledare är ideella och brinner för att ge barn och ungdomar en bra, rolig och trygg verksamhet i kristen regi. Om du vill medverka eller stödja på något sätt är du varmt välkommen!

Vår riksorganisation heter Equmenia och har tillsammans omkring 15 000 barn och unga som medlemmar på olika platser i Sverige. Läs mer om Equmenia här: https://equmenia.se/om-equmenia/

Åbybergskyrkan
Bergvägen 2
186 41 Vallentuna