UA-163487983-2
Åbybergskyrkans församling

Ljudupptagningar

Lyssna på Gudstjänster

Här kan du lyssna på ljudupptagning från Gudstjänster

Söndag 29mars
Söndag5april
Påskdagen12april
Söndag19april
Sång av Emma o Mikaela Söndag 19april
Söndag 3maj Länk till ljudupptagning finns i dokumentet
Ljudupptagning Söndag 10maj Agenda för ljudupptagningen10maj
Söndag 17majo
Söndag 24maj
Söndag 31maj

Facebookhälsning om Kristi himmelsfärdsdag

Du kan se ett videoklipp på Facebook med Johanna. Även du som inte har Facebook kan se dessa, genom att du klickar på "Inte logga in nu"

Klicka på länken nedan så kommer du till vår Facebooksida.

https://www.facebook.com/Abybergskyrkan/videos/176580360347948/?__tn__=kC-R&eid=ARBvzH4iC1sDDqe5r-iQ2iGFTa-BP33eT5IYfntaeFySrUCDBS0eAXsIdP36xI8Awsm5YVbPCV2-UTeN&hc_ref=ARQZOeUBCaU0L7jLSMUGL0YgDXJEtQwJxCmknrb3YVwxfopjOGKmSrEmwmScbvzMlZ0&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBgzLRY5xwSTp6Mj5_2Zh909Rj_Tx7jajhWQwg6ptgXLXBAfmXmpEx1MJDIZxMS-mBgjXLJYC3NehJTGiMZWBVsqnXrWnEnX2H0vKaiD82ILoa_5TzSzyiuaXZNbwpOwXspayvMzq1Xa5sDe0bZaZ1Y5TYKOMTJNJxn0AF1YT8xD2bixLiIAwy8rdJSFWdQCyAArt_qg-v7RZkLw8fpQJqdFPFDyla2NXDvmhvKcEMdVG_stWmabnnxwun-tr2fGJFmxhBFOsrjKACITGBAA8dgBrcAoPRoJ1gumSAvRWPBthJFIVWKGEShqnhZfr1mPH0cgmU34dZwSuD-_RWHaqKAX_MIBsFyooLLpw

Facebookhälsning om Bönsöndagen

Här kan du se ett videoklipp på Facebook med Johanna och Pär. Även du som inte har Facebook kan se dessa, genom att du klickar på "Inte logga in nu"

https://www.facebook.com/Abybergskyrkan/videos/789601391570459/?__tn__=kC-R&eid=ARBvzH4iC1sDDqe5r-iQ2iGFTa-BP33eT5IYfntaeFySrUCDBS0eAXsIdP36xI8Awsm5YVbPCV2-UTeN&hc_ref=ARQZOeUBCaU0L7jLSMUGL0YgDXJEtQwJxCmknrb3YVwxfopjOGKmSrEmwmScbvzMlZ0&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBgzLRY5xwSTp6Mj5_2Zh909Rj_Tx7jajhWQwg6ptgXLXBAfmXmpEx1MJDIZxMS-mBgjXLJYC3NehJTGiMZWBVsqnXrWnEnX2H0vKaiD82ILoa_5TzSzyiuaXZNbwpOwXspayvMzq1Xa5sDe0bZaZ1Y5TYKOMTJNJxn0AF1YT8xD2bixLiIAwy8rdJSFWdQCyAArt_qg-v7RZkLw8fpQJqdFPFDyla2NXDvmhvKcEMdVG_stWmabnnxwun-tr2fGJFmxhBFOsrjKACITGBAA8dgBrcAoPRoJ1gumSAvRWPBthJFIVWKGEShqnhZfr1mPH0cgmU34dZwSuD-_RWHaqKAX_MIBsFyooLLpw