Åbybergskyrkans församling

RPG

503AA4D5-38E2-4C18-BA7F-D2CB19D66A8C.jpg

VALLENTUNA RPG
Vallentuna RPG är anslutet till Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG).
Cirka 100 personer är medlemmar och vänkretsen därutöver är stor.
RPG är ett öppet pensionärsförbund,oberoende av politisk och religiös uppfattning. RPG vill värna om hela
människan utifrån kristna värderingar samt påverka beslutsfattarna så att man kan få en tryggad tid som pensionär.
Vallentuna RPG deltar i det kommunala pensionärsrådet och Landstingsstyrelsens pensionärsråd för att tillvarata pensionärers frågor. Vallentuna RPG och Åbybergskyrkans sociala utskott bedriver väntjänstverksamhet.
Välkommen som medlem i Vallentuna RPG-förening!
Årsavgiften är 250 kronor och ska sättas in på Åbybergskyrkans församlings plusgiro 11 18 97-5. Ange ditt namn och att inbetalningen gäller årsavgift RPG.
Utöver ett bra program och god gemenskap får du som medlem tidningen Seniorposten samt möjlighet att delta i resor till olika platser i Sverige.
Ytterligare upplysningar lämnas av Bo Schylander, 070- 298 45 48 eller av någon av de övriga i styrelsen: Kjell Härlin, Gunnel Andreasson, Lennart Gunger och Margareta Ideström.

Hjälp med bilskjuts till de olika arrangemangen kan erhållas.
Ring då Bo Schylander 070-298 45 48.
Ring om möjligt dagen innan för att transporten ska fungera bra.VÄLKOMMEN till de olika arrangemangen önskar Vallentuna RPG-förening i samverkan med Åbybergskyrkans Sociala Utskott och studieförbundet Bilda.
Du hälsas även varmt välkommen till gudstjänster och övriga samlingar
i Åbybergskyrkan, Bergvägen 2, Vallentuna.

Läs mer i om höstens träffar här

Åbybergskyrkan
Bergvägen 2
186 41 Vallentuna