UA-163487983-2 UA-171096826-1
Åbybergskyrkans församling

Vallentuna Gospel

Ekumenisk gospelkör för vuxna
Ett samarbete mellan Åbybergskyrkan och Svenska kyrkan i Vallentuna.
Kören övar i Åbybergskyrkan tisdagar kl 19.00 - 21.00.
Terminsavgiften är 200:- för studerande och 400:- för vuxna.

Kontaktperson: Anders Henriksson
Telefon exp. 08-511 862 40
Epost anders.henriksson@svenskakyrkan.se

Mer information finns på körens egna hemsida
Vallentuna Gospel