UA-163487983-2 UA-171096826-1
Åbybergskyrkans församling

Pilgrim Vallentuna

Pilgrimsvandring

Pilgrim-Vallentuna-rod-kopiera.jpg

Pilgrim Vallentuna är vårt pilgrimsvandringsprojekt i samarbete med Vallentunas olika kyrkor.
Runt om Åbybergskyrkan finns en liten led kring nyckelorden för pilgrimer inriktade på trädbitar, ibland med konstverk kopplade till sig. Varmt välkommen att vandra den själv eller i samband med en gudstjänst då den ibland används.

"Pilgrim Vallentuna" är ett sammarbetsprojekt mellan Vallentunas kristna råd, Vallentunas olika församlingar och kyrkor.
Vi har förutom Svenska kyrkan flest utbildade vandringsledare och flera har även gått vidareutbildning vid Pilgrimscentrum i Tyresö med andligt fokus.

Vad är Pilgrimsvandring?
Pilgrimsvandring har fokus på den inre resan lika mycket som den yttre, målet är inte alltid detsamma som vandringens slutmål. Tankar och frågor som tas upp får ibland inte något svar just då.

En pilgrimsvandring ger ofta lugn och ro, en frid som dröjer kvar.
Vi saktar ned stegen och fotvandrar i våra förfäders fotspår, här i Vallentuna längs samma vägar som människor för tusen år sedan vandrade på. Vi får också tid att studera naturens skönhet omkring oss och de fornminnen vi stöter på.

Hur går en pilgrimsvandring till?
Vi samlas oftast på en fast punkt för vandringarna, den varierar. Men ett ex. Är utanför Frösundagården vid Frösunda kyrka för en 10 minuters andakt i Pilgrimskapellet St. Olof vid sidan av kyrkogården, därefter startar pilgrimsvandringen längs någon av lederna.
Vid vissa bestämda punkter stannar vandringsledaren och säger något innan gruppen går vidare, ofta ett visdomsord ur bibeln eller Lilla Pilgrimsboken.
En pilgrimsledare ställer ibland frågor till gruppen och vissa sträckor kan man vandra tyst för att begrunda frågan man fått, ofta går vi efter teman på de ledarledda vandringarna men inte alltid.

Vid längre vandringar krävs matsäck, bra vandringsskor och kläder efter väder samt ett glatt humör.

Pilgrim Vallentuna har oftast ledarledda vandringar mellan maj-oktober.iblans finns ledare tillgängliga i Frösunda pilgrimsgård eller själastugan i Vallentuna. Där finns oftast volontärledare redo att visa dig ut på lederna.


Kontaktperson i Åbybergskyrkan för pilgrimsverksamheten är Jonathan Olsson (nighteyethewolf[at]Gmail.com) och Bertil Hellsten.

Våra leder
Det finns för närvarande tre stolpade vandringsleder ute i Frösunda, Livstens led på 6 km, Ulfs led på 11 km och Inga-leden på 19 km (se nedladdningsbar vandringskarta via länk längst ned på sidan).
De två längsta lederna är rullstols- och barnvagnsvänliga och rör sig längs sällan trafikerande landsortsvägar omgivna av ängar, åkrar och skogspartier.

De stolpade lederna kretsar kring de tidigmedeltida 11- och 1200-tals sockenkyrkorna Orkesta, Markim och Frösunda ("ynglingen" från 1400-talet) samt de fornminnen som lederna passerar.
Lederna är namngivna efter stormän i trakten vars namn och dåd vi kan läsa om på runstenar och runhällar från 1000-talet som vi passerar längs våra leder.

Den miljö vi vandrar i består av vikingatida gravfält, broar, gårdar och vägar där trakten Markim-Orkesta var nära att tas upp på UNESCOs världsarvslista men då traktens jordägarne motsade sig detta blev det inte av.

Fornminnen värda att se där lederna passerar - ett urval
Kööhögen, den 30 m i diameter stora Kungshögen från 500-talet e.kr där det den 8-16 juni 1724 genomfördes Sveriges första arkeologiska utgrävning

Markims kyrka vars medeltida planritning är bevarad som en av få kyrkor i Uppland och Sverige, vapenhus med kalkmålningar från 1450-talet och vapenhusaltare samt gotländskt triumfkrucifix från tidigt 1200-tal

Granby gård med Upplands största runhäll och ett väl synligt vikingatida långhus

Snåttsta gård med sina fyra runstenar som beskriver en mäktig vikingakvinnas väg till maktens korridorer

Orkesta kyrka med spår av senmedeltida kalkmålningar

Ulvs runstenar utanför Orkesta kyrka berättar bl.a. om Ulvs tre gälder i England

Markims missionshus med spår från väckelsetiden

Livstens ristning på Helgö vars vikingatida vägbankar till broar än idag ligger kvar och används

Frösunda Kyrkas ena kyrkklocka ifrån 1500-talet är en av 8 ryska krigsbytes-kyrkklockor idag kvarvarande i Sverige som smugglades ut ur Norgovord-området runt 1610-1615. Finns även ett altarskåp från 1400-talet visande kyrkans skyddshelgon St. Olof, namngivaren till pilgrimskapellet.

Klashagen, troligen namngiven efter Livstens son Nicolaus, med fantastisk natur och varrierande artrikedom värd att beskåda

Varmt välkommen att vandra med oss!
Ta gärna kontakt via mejl på jonathan.nattoga[at]spray.se eller ta en vandringskarta på Vallentuna bibliotek eller ladda ned via Svenska kyrkans hemsida och gå själv, vi ses!

Nedladdningsbar karta här: http://www.vallentunaforsamling.se/verksamhet/pilgrim-vallentuna---valkommen-att-vandra