Åbybergskyrkans församling
Bläddra en månad bakåt Juni 2024 Bläddra en månad framåt
v. 22
2 11:00 Gudstjänst.
Ann Schylander Cortés och
Per-Arne Lindeborg.
Sång Karin Josefsson
Spara i din kalender
v. 23
4 ti 10:00 Bibelsamtal
Vi läser söndagens texter och samtalar kring dem
Spara i din kalender
9 11:00 Gudstjänst för små och stora.
Åby Unga. Terminsavslutning för Åby
Unga. Sång Ulrika Ideström
Spara i din kalender
17:00 Sinnesrogudstjänst
Spara i din kalender
v. 24
11 ti 10:00 Bibelsamtal
Vi läser söndagens texter och samtalar kring dem
Spara i din kalender
12 on 13:00 Mitt på dagen-träff
Utflykt till Parken vid Steninge slott.
Avfärd 13.00 från gamla Pressbyrån i centrum
Vi går en tur i parken och besöker ladan med en massa intressanta artiklar och avslutar med kaffe
Anmäl till Kjell Härlin,
073 648 37 29, senast 2 dagar innan
Spara i din kalender
16 11:00 Gudstjänst med nattvard.
Ann Schylander Cortés och Prima Singh.
Sång Ingrid Wirén.
Spara i din kalender
v. 25
18 ti 10:00 Bibelsamtal
Vi läser söndagens texter och samtalar kring dem
Spara i din kalender
23 10:00 Gudstjänst. OBS tiden!
Helene och Folke Björk.
Spara i din kalender
v. 26
26 on 13:30 Boule och bulle.
Spara i din kalender
30 10:00 Gudstjänst.
Gun-Britt Johansson.
Musik Roland Palm.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Juni 2024 Bläddra en månad framåt

Åbybergskyrkan
Bergvägen 2
186 41 Vallentuna