Åbybergskyrkans församling
Juni 2024

v. 26
30 10:00 Gudstjänst.
Gun-Britt Johansson, Ann Schylander Cortés.
Musik Roland Palm.