Åbybergskyrkans församling

Om oss

Den kristna kyrkan finns därför att människor tyckt sig uppfatta något väsentligt och levande i Jesus från Nasaret. En glimt av det gudomliga. Och ett mönster för det mänskliga. På detta kan man bygga gemenskap.
Församlingen har tilltro till Jesus Kristus. Sen kan vi tänka, tycka och tro på många olika sätt. I kyrkan är det högt till tak! Alla är välkomna.

Åbybergskyrkan är en fri och öppen kyrka. Församlingen är ansluten till Equmeniakyrkan, men som medlem är det möjligt att vara ansluten till annat samfund. Församlingen bärs av en ekumenisk vision och har ett nära samarbete med övriga församlingar i Vallentuna.

Någonstans mellan 400 och 500 personer delar regelbundet livet i Åbybergskyrkan. Ca 200 av dem är formella medlemmar.

Var och en som delar den kristna tron eller känner dragningskraften från Jesus Kristus är välkommen som medlem i Åbybergskyrkans församling.
Har du frågor eller vill bli medlem, kontakta församlingsföreståndaren för ett samtal.

Åbybergskyrkan
Bergvägen 2
186 41 Vallentuna