Åbybergskyrkans församling
Bläddra en månad bakåt Maj 2024 Bläddra en månad framåt
v. 18
4 10:00 Vårmarknad
Vårmarknad och
secondhand-butiken Prylen.
Servering.
Spara i din kalender
5 11:00 Gudstjänst.
Installationsgudstjänst. Jenny Dobers
och Hans Wallöf. Spelmansmusik.
Spara i din kalender
v. 19
7 ti 10:00 Bibelsamtal
Vi läser söndagens texter och samtalar kring dem
Spara i din kalender
18:00 Skapande verkstad
Spara i din kalender
12 11:00 Gudstjänst med nattvard.
Ann Schylander Cortés och Prima Singh.
Musik Eva-Karin Axelsson Hellander.
Spara i din kalender
17:00 Sinnesrogudstjänst
Spara i din kalender
v. 20
14 ti 10:00 Bibelsamtal
Vi läser söndagens texter och samtalar kring dem
Spara i din kalender
18:00 Tonår
Spara i din kalender
15 on 10:00 Mitt på dagen-träff
Utflykt till Gamla Uppsala. Mitt på dagenträff med museum, guidning, lunch och kaffe.
Samling vid fd Pressbyrån.
Anmäl till Kjell Härlin, 073 648 37 29, senast 2 dagar innan.
Spara i din kalender
19 11:00 Pingstdagsgudstjänst.
Bengt Ekelund och Erik Ideström.
Musik Hellander duo
Spara i din kalender
v. 21
21 ti 10:00 Bibelsamtal
Vi läser söndagens texter och samtalar kring dem
Spara i din kalender
18:00 Skapande verkstad
Spara i din kalender
23 to 13:30 Sy- och samtalsmöte
Spara i din kalender
26 11:00 Gudstjänst.
Prima Singh och Michaela
Torkelsson. Sång Allékören
Spara i din kalender
v. 22
28 ti 10:00 Bibelsamtal
Vi läser söndagens texter och samtalar kring dem
Spara i din kalender
18:00 Tonår
Spara i din kalender
29 on 13:30 Boule och bulle.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Maj 2024 Bläddra en månad framåt

Åbybergskyrkan
Bergvägen 2
186 41 Vallentuna