Åbybergskyrkans församling
Bläddra en månad bakåt December 2022 Bläddra en månad framåt
v. 48
4 11:00 Gudstjänst med nattvard.
Pär Lewin Ronnås och nattvardstjänarna.
Sång Josefina Torkelsson.

Församlingsmöte efter kyrkkaffet..
Spara i din kalender
15:00 Adventskonsert
tillsammans med
Brunnsoktetten från Täby
Spara i din kalender
v. 49
6 ti 10:00 Bibelsamtal
Vi läser söndagens texter och samtalar kring dem
Spara i din kalender
8 to 13:30 Sy- och samtalsmöte.
Spara i din kalender
9 fr 20:00 Tonår Deluxe i Åbybergskyrkan.
Spara i din kalender
11 11:00 Gudstjänst.
Gudstjänst för små och stora med
Luciatåg. Jenny Paavilainen, Ulrika
Ideström, Pär Lewin Ronnås med flera.
Spara i din kalender
17:00 Sinnesrogudstjänst
Spara i din kalender
v. 50
13 ti 10:00 Bibelsamtal
Vi läser söndagens texter och samtalar kring dem
Spara i din kalender
17 16:00 Julkonsert
Allékören har sin julkonsert
i Åbybergskyrkan.
Spara i din kalender
18 11:00 Gudstjänst.
Owe Olsson och Tobias Sunnerdahl.
Musik av jazzduo
Spara i din kalender
v. 51
20 ti 10:00 Bibelsamtal
Vi läser söndagens texter och samtalar kring dem
Spara i din kalender
24 11:00 Julafton
Samling vid krubban.
Jenny Paavilainen, Dag Fagerhem
och Pär Lewin Ronnås
Spara i din kalender
v. 52
26 11:00 Missionsgudstjänst
Anna-Carin Persson Stenbeck med flera. Vi tar upp kollekt till kyrkans internationella arbete.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt December 2022 Bläddra en månad framåt

Åbybergskyrkan
Bergvägen 2
186 41 Vallentuna