Åbybergskyrkans församling
Bläddra en månad bakåt Mars 2020 Bläddra en månad framåt
v. 09
1 11:00 Gudstjänst
Johanna Ågestad och Erik Ideström.
Sång Karin Josefsson.
Spara i din kalender
v. 10
3 ti 10:00 Bibelsamtal
Spara i din kalender
4 on 13:30 Vad betyder astronomin för oss?
Mitt på dagen-träff med professor Bengt Gustafsson, Uppsala. Kaffeservering.
Spara i din kalender
5 to 19:00 Samtal
kring boken
Till jordens yttersta gräns
Spara i din kalender
8 11:00 Gudstjänst
Olle Hilariusson och Pär Lewin Ronnås.
Sång och musik Ulrika och Elias Ideström. Offerdag för diakon- och pastorsutbildningen. Söndagstimme.
Spara i din kalender
17:00 Sinnesrogudstjänst
Spara i din kalender
v. 11
10 ti 10:00 Bibelsamtal
Spara i din kalender
12 to 13:00 Sy - och samtalsmöte
Spara i din kalender
19:00 Samtalsrummet
Församling och själavård. Ett samtalsrum med Jonas Ideström om församlingen som ett själavårdande sammanhang.
Spara i din kalender
15 11:00 Gudstjänst
Pär Lewin Ronnås och Johanna Ågestad. Musik av jazztrio.
Spara i din kalender
v. 12
17 ti 10:00 Bibelsamtal
Spara i din kalender
18 on 13:30 Här odlas blomsterprakten i våra hem.
Mitt på dagen-träffen gör ett förnyat besök och rundvandring med Pelle Ohlson på Handelsträdgården i Stängselboda.
Spara i din kalender
19 to 19:00 Samtal
kring boken
Till jordens yttersta gräns.
Spara i din kalender
22 11:00 Gudstjänst med nattvard
Pär Lewin Ronnås och nattvardstjänarna. Sång Ingrid Wirén och Ann Schylander Cortés. Söndagstimme.
Spara i din kalender
v. 13
24 ti 10:00 Bibelsamtal
Spara i din kalender
26 to 13:00 Sy -och samtalsmöte
Spara i din kalender
29 11:00 Gudstjänst
Margareta och Bertil Hellsten. Sång Josefina Torkelsson.
Spara i din kalender
v. 14
31 ti 10:00 Bibelsamtal
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Mars 2020 Bläddra en månad framåt