Åbybergskyrkans församling
Bläddra en månad bakåt Februari 2020 Bläddra en månad framåt
v. 05
2 11:00 Gudstjänst.
Pär Lewin Ronnås, Frida Hellander och Ida Rodmar.
Sång och musik Jan Heimdal,
Kajsa Lorentzson och Dag Fagerhem.
Efter gudstjänsten inbjuds alla till ett samtal om Åbybergskyrkans sång- och musikliv.
Spara i din kalender
v. 06
4 ti 10:00 Bibelsamtal
Spara i din kalender
5 on 13:30 ”Sorken” som blev sjökapten.
Mitt på dagen-träff med sjökaptenen Thore Hansson och hans hustru Birgitta från Hägersten. Kaffeservering och lotteri.
Spara i din kalender
7 fr 19:00 Årsmöte för Åby unga
Spara i din kalender
9 11:00 Gudstjänst
Johanna Ågestad och Helena S H. Sång Linus Ågestad. Söndagstimme.
Spara i din kalender
17:00 Sinnesrogudstjänst
Spara i din kalender
v. 07
11 ti 10:00 Bibelsamtal
Spara i din kalender
13 to 13:00 Sy-och samtalsmöte
Spara i din kalender
19:00 Samtal
kring boken
Till jordens yttersta gräns.
Spara i din kalender
15 15:00 Församlingens årsmöte
Spara i din kalender
16 11:00 Årshögtids-gudstjänst med nattvard.
Pär Lewin Ronnås och Johanna Ågestad. Sång av Gospelkören. Söndagstimme.
Spara i din kalender
v. 08
18 ti 10:00 Bibelsamtal
Spara i din kalender
19 on 13:30 Musik för själ och hjärta!
Mitt på dagen- träff med Håkan Tengren, cello, och Hans-Lennart Rask, piano. Kaffeservering.
Spara i din kalender
23 11:00 Gudstjänst
Pär Lewin Ronnås
och Kjell Härlin. Musik Folke Björk.
Spara i din kalender
v. 09
25 ti 10:00 Bibelsamtal
Spara i din kalender
27 to 13:00 Sy- och samtalsmöte
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Februari 2020 Bläddra en månad framåt