Åbybergskyrkans församling
Maj 2024

v. 20
19 11:00 Pingstdagsgudstjänst.
Bengt Ekelund och Erik Ideström.
Musik Hellander duo
v. 21
21 ti 10:00 Bibelsamtal
Vi läser söndagens texter och samtalar kring dem
18:00 Skapande verkstad
23 to 13:30 Sy- och samtalsmöte
26 11:00 Gudstjänst.
Prima Singh och Ann Schylander Cortés.. Sång Allékören.
v. 22
28 ti 10:00 Bibelsamtal
Vi läser söndagens texter och samtalar kring dem
18:00 Tonår
29 on 13:30 Boule och bulle.