Åbybergskyrkans församling
Februari 2024

v. 08
25 11:00 Gudstjänst.
Susanne Rodmar och Helena Schramm Hedelin
v. 09
27 ti 10:00 Bibelsamtal
Vi läser söndagens texter och samtalar kring dem
29 to 13:30 Sy- och samtalsmöte.
19:00 Samtalsrummet
För en rättvis, jämlik och hållbar värld. Vi möter Diakonias generalsekreterare Mattias Brunander.