Åbybergskyrkans församling
November 2022

v. 47
24 to 13:30 Sy- och samtalsmöte
19:00 Samtalsrummet
Möt Bibelns kvinnor. I Samtalsrummet
tar prästen Charlotte Frycklund med oss till
några av Bibelns skatter, några välkända,
några mindre kända
27 11:00 1:a adventsgudstjänst.
Pär Lewin Ronnås och Dag Fagerhem. Blåsare. Söndagstimme.
v. 48
29 ti 10:00 Bibelsamtal
Vi läser söndagens texter och samtalar kring dem
30 on 13:30 Mitt på dagen-träff
Indisk mat – om curry och heliga kor
Följ med Britta Algulin på en matresa till Indien.
Insamling till St John School i Gulberga, Indien. Kaffeservering.