Åbybergskyrkans församling
Augusti 2022

v. 31
7 10:00 Gudstjänst med nattvard
Ann Schylander Cortés.
Musik Roland Palm
v. 32
9 ti 18:30 Våtmarkens hemligheter.
Miljökemist Olof Wahlberg och Staffan
Rosander avslöjar.
Samling vid Lindönäs
10 on 12:00 Soppa, Boule & Bulle.
14 11:00 Gudstjänst
Kjell Härlin.
Musik Anders Henriksson.
v. 33
17 on 12:00 Utflykt till Skederids kyrka.
Där får vi lyssna till Birgittaminnen, sedan besöker vi trädgårdskaféet med intressanta växter.
Avfärd12:00 från Pressbyrån i centrum.
Anmälan till Bo Schylander 070 298 45 48.
19:00 Klockare Lundin på Selaön
Claes Göran Lundin och Ulrika Lindholm
spelar folkmusik och berättar
18 to 13:30 Sy- och samtalsmöte
21 11:00 Gudstjänst
Pär Lewin Ronnås och Hans Wallöf.
Musik Dag Fagerhem.
12:30 Ekumenisk pilgrimsvandring
från Össeby-Garn kyrka.
v. 34
23 ti 10:00 Bibelsamtal
Vi läser söndagens texter
och samtalar om dem.
24 on 19:00 Musik i sommarkväll.
Blandat och gott, gammalt och annat!
Dag Fagerhem med vänner.
25 to 19:00 Politikersamtal.
Vi träffar Vallentunas politiker inför valet
och samtalar om viktiga frågor
28 11:00 Gudstjänst med konfirmationshögtid.
Pär Lewin Ronnås och Helena S H.
Sång Ulrika Ideström.
v. 35
30 ti 10:00 Bibelsamtal
Vi läser söndagens texter
och samtalar om dem.
31 on 19:00 Musik i sommarkväll.
Brunnsoktetten från Täby
spelar brunnsmusik från förra sekelskiftet.