Åbybergskyrkans församling
Januari 2022

v. 03
18 ti 10:00 Bibelsamtal
Vi läser söndagens texter och samtalar kring dem
19:00 Ekumenisk bönesamling
i Åbybergskyrkan
under ekumeniska böneveckan
20 to 13:30 Sy- och samtalsmöte.
23 11:00 Gudstjänst
Pär Lewin Ronnås. Sång Karin Josefsson. Musik Roland Palm och Dag Fagerhem.
v. 04
25 ti 10:00 Bibelsamtal
Vi läser söndagens texter och samtalar kring dem
26 on 13:30 Mitt på dagen-träff
Programändring på grund av pandemin,
Händelser utefter lantbrevbärarlinjen. Micke Matsson, Vallentuna. Efter
serveringen årsmöte med RPG Vallentuna.
30 11:00 Gudstjänst.
Pär Lewin Ronnås och Pär
Ideström.
Sång Helene Eidsheim Westlund.