Åbybergskyrkans församling
Januari 2021

v. 03
20 on 19:00 Öppen kyrka
Kyrkan öppen för stillhet och ljuständning. Möjlighet finns för fika och samtal
24 11:00 Ekumenisk gudstjänst Bibelns dag.
Pär Lewin Ronnås och representanter från övriga församlingar i Vallentuna.
Gudstjänsten läggs ut som ljudfil på hemsidan under ljudupptagningar
v. 04
26 ti 10:00 Bibelsamtal
under pandemin sker bibelsamtalet via internet, kontakta Pär Lewin Ronnås för information.
14:00 Öppen kyrka
Kyrkan öppen för stillhet och ljuständning. Möjlighet finns för fika och samtal
27 on 19:00 Öppen kyrka
Kyrkan öppen för stillhet och ljuständning. Möjlighet finns för fika och samtal
31 11:00 Gudstjänst
Johanna Ågestad. Sång Emma och Karin Josefsson, Jenny och Nova Paavilainen. Gudstjänsten läggs ut som ljudfil på hemsidan under ljudupptagningar