Åbybergskyrkans församling
Oktober 2020

v. 40
4 11:00 Vandringsgudstjänst
för små och stora,
på lättillgängliga stigar runt kyrkan.
Johanna Ågestad med flera.
v. 41
6 ti 10:00 Bibelsamtal
8 to 13:00 Sy- och samtalsmöte.
11 11:00 Gudstjänst med nattvard.
Pär Lewin Ronnås och nattvardstjänarna.
Sång Jenny Paavilainen.
17:00 Sinnesrogudstjänst med nattvard
v. 42
13 ti 10:00 Bibelsamtal
14 on 13:30 Mitt på dagen-träff
Kvinnorna vid Panzisjukhuset hos doktor Mukwege i DR Kongo
Sjuksköterskan och missionären Kerstin Åkerman, Östhammar. Kaffeservering
18 11:00 Gudstjänst.
Johanna Ågestad och Pär Lewin Ronnås.
Sång Maria Sundin. Söndagstimme.
v. 43
20 ti 10:00 Bibelsamtal
22 to 13:00 Symöte
25 11:00 Gudstjänst.
Pär Lewin Ronnås och Mattias Torkelsson.
Musik Ove Johansson och Dag Fagerhem.
v. 44
27 ti 10:00 Bibelsamtal
28 on 13:30 Mitt på dagen-träff
AA- vad betyder detta och varför angår det oss?
Pastor Pär Lewin Ronnås leder oss fram till svaret. Kaffeservering