Åbybergskyrkans församling
Augusti 2020

v. 31
2 10:00 Gudstjänst.
Bo Schylander
v. 32
5 on 13:30 Boule och Bulle.
9 11:00 Gudstjänst.
Johanna Ågestad och Erik
Ideström. Musik Dag Fagerhem.
v. 33
12 on 13:30 Boule och Bulle.
15 10:00 Bara den som vandrar nära marken
Ekumenisk pilgrimsvandring.
Samling 10:00 vid Veda Ridskola. Närmaste kollektivtrafik Lindholmens station, 2 km promenad.
Vandring cirka 6 km längs Veda naturstig.
Avslutning senast klockan 15 vid Veda Ridskola.
Tag med matsäck och kläder efter väder.
Arrangörer och medverkande från Centrumkyrkan,
Åbybergskyrkan och Svenska kyrkan i Vallentuna och Össeby
16 11:00 Gudstjänst med nattvard.
Pär Lewin Ronnås och nattvardstjänarna
17:00 Sinnesrogudstjänst.
v. 34
19 on 19:00 Musik under 50 personer
Dag Fagerhem med vänner
23 11:00 Gudstjänst med konfirmationshögtid
Johanna Ågestad och Pär Lewin Ronnås.
Musik Eva-Karin Axelsson Hellander och
Staffan Modig.
v. 35
29 10:00 Gemenskapsdag på Koviken Lovön
Det ligger inte långt från Drottningholms slott. Vi möts där klockan 10 för lek, samtal och gemenskap och räknar med
att avsluta med lägerbål 19:00.
För att inte sprida någon smitta, tar alla med sig egen lunch och fikabröd. Vi sätter på kaffe och te. Planen är att vi ska vara utomhus, så kläder efter väder.
Kostnad 100 kr per person. Anmäl dig till p.lewinronnas@gmail.com eller skriv upp dig på lappen på kyrktorget senast den 15 augusti.
30 11:00 Samlingsgudtjänst fö hela familjen
Pär Lewin Ronnås och Johanna Ågestad.
Sång Maria Fransson.