Åbybergskyrkans församling
Mars 2020

v. 13
29 11:00 Sång- och musikgudstjänst.
Dag Fagerhem, Hans Wallöf och Johanna
Ågestad. Sång Josefina Torkelsson