Åbybergskyrkans församling
Januari 2020

v. 05
28 ti 10:00 Bibelsamtal
30 to 13:00 Sy- och samtalsmöte
19:00 Samtal
kring boken Till jordens yttersta gräns.