Åbybergskyrkans församling
Bläddra en månad bakåt April 2019 Bläddra en månad framåt
v. 17
23 ti 10:00 Bibelsamtal
Spara i din kalender
25 to 13:00 Sy- och samtalsmöte.
Spara i din kalender
19:00 Samtalsrummet
Vilka teologier har Equmeniakyrkan?
Samtalsrummet med Arne Fritzson,
teologisk sekreterare på Equmeniakyrkan
Spara i din kalender
28 11:00 Gudstjänst med nattvard.
Pär Lewin Ronnås och Kjell Härlin. Musik Dag Fagerhem. Installationsakt för Maria Hillariusson, fängelsepastor.
Insamling till Equmeniakyrkans nationella arbete.
Söndagstimme.
Spara i din kalender
v. 18
30 ti 10:00 Bibelsamtal
Spara i din kalender